مجتمع تولیدی خدماتی دام و طیور

مجتمع تولیدی خدماتی

ارائه دهنده

مرغوب ترین دستکش های یکبار مصرف

غلاف و غلاف دوبل خارجی و داخلی

جدید ترین اسپرمهای تعیین جنسیت شده (ماده زا)

بهترین اسپرم های منجمد داخلی و خارجی (هلشتاین، سمینتال، براون سوئیس)

کانتینر حمل ازت و اسپرم در ابعاد مختلف

انواع لوازم و کتب دامپروری

کتاب‌سرای

اولین مرکز تخصصی ارائه دهنده کتب و نرم‌افزار‌های دام و طیور وکشاورزی

صفحه نخست ۱۳۹۶-۴-۲۲ ۱۵:۱۲:۴۰ +۰۰:۰۰